จ - ส : 08.00 - 17.00 น

งานกลึง (Turning Process) คือ กระบวนการขึ้นรูปงานในลักษณะของงานทรงกระบอกเป็นหลัก ประกอบด้วยการกลึงตามยาว การกลึงปาด และการกลึงขึ้นรูป งานกลึงปาดหน้า, งานกลึงปอก, งานกลึงเกลียว, งานกลึงคว้านรูใน, งานกลึงเซาะร่อง และงานกลึงตัด โดยใช้เครื่องมือแบบหนึ่งคมตัด ซึ่งลักษณะการขึ้นรูปของงานกลึงนั้น ชิ้นงานจะยึดติดอยู่กับที่และหมุนอยู่บนหัวจับของเครื่องกลึง จากนั้นเครื่องมือตัดจะเคลื่อนที่เข้าตัดชิ้นงานให้เป็นรูปร่างต่างๆตามต้องการ ซึ่งต้องใช้เครื่องมือ ค่าการตัด และการตั้งโปรแกรมโดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเอง