จ - ส : 08.00 - 17.00 น

การเชื่อม (Welding) เป็นกระบวนการที่ใช้สำหรับต่อวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นโลหะและเทอร์โมพลาสติก โดยให้รวมตัวเข้าด้วยกัน ปกติใช้วิธีทำให้ชิ้นงานหลอมละลาย และการเพิ่มเนื้อโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายของวัสดุที่หลอมเหลว เมื่อเย็นตัวรอยต่อจะมีความแข็งแรง บางครั้งใช้แรงดันร่วมกับความร้อนเพื่อให้เกิดรอยเชื่อม การเชื่อมที่บริษัทมี 3 ประเภท คือ การเชื่อมอาร์กอน (TIG), การเชื่อมซีโอทู (MIG/MAG), การเชื่อมไฟฟ้า (MMA/STICK)