จ - ส : 08.00 - 17.00 น

CNC Milling Machine เครื่องกัด CNC หรือ CNC Milling เป็นการรวมกันระหว่างเครื่องกัดเข้ากับเทคโนโลยีที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัดให้กัดหรือสร้างรูปทรงบนชิ้นงานได้ตามความต้องการ เครื่องกัด CNC สามารถกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของหัวกัดได้หลายทิศทางมากกว่าเครื่องกัดแบบดั้งเดิม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องกัดมากขึ้นกว่าเดิม

Punch and Die เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือตัดชนิดหนึ่งที่ใช้ในงานทุบขึ้นรูป ซึ่งเป็นกระบวนการขึ้นรูปโลหะที่ต้องใช้ความร้อน โดยตัวโลหะที่จะนำมาขึ้นรูปจะเป็นตัวโลหะก้อน ซึ่งในกระบวนการนี้จะใช้ตัว Punch ซึ่งมักจะใช้เป็นตัวดันชิ้นงาน และ Die จะเป็นตัวรองวัตถุที่ Punch ดันมา ซึ่งตัว Punch จะช่วยให้ Die สามารถตัดส่วนของชิ้นงานที่ถูกตัว Punch ดันลงมาได้ โดยคมตัดจะอยู่ที่ตัว Die การผลิตชิ้นงานที่ใช้ Punch and Die มักจะเป็นการผลิตหรือเจาะรูตัวชิ้นงานที่ต้องการความสม่ำเสมอและแม่นยำตลอดทุกชิ้น

Jig & Fixture หมายถึง อุปกรณ์ยึดจับแลัอุปกรณ์กำหนดตำแหน่ง เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อการทำงานใดการทำงานหนึ่งโดยเฉพาะ ช่วยยึดจับชิ้นงาน ช่วนกำหนดตำแหน่งของชิ้นงานให้คงที่ เที่ยงตรง เป็นวิธีการช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และได้คุณภาพมากยิ่งขึ้น